OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

29 marca 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NA  V  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU 

29 marca 2020 r.

1. Od dzisiejszej, piątej, niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Do dziś towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. 

2. We czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej w godz. 16.00 – 19.00. 

4. Przyszła niedziela to Niedziela Męki Pańskie – Niedziela Palmowa. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych poświęcimy gałązki tzw.  „palmy”, które będą przypominały jerozolimskie gałązki słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

Informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji, jeżeli będzie taka potrzeba zostaną odprawione Msze św. w następującym porządku:

  9.00 – Msza św. parafialna, 

10.00 – Msza św. dodatkowa

11.00 – Msza św. parafialna  

12.00 – Msza św. dodatkowa. 

Szczegółowe informacje będą umieszczone na stronie internetowej                                                                  ( www.bialawojskowa.pl ) i telefonicznie  518 682 718 lub 83 3556500.

 5. Od najbliższego poniedziałku do czwartku od godz. 16.00 do 19.00 Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i indywidualna modlitwa, z przerwą na Mszę św. o godz. 17.00. 

W najbliższym tygodniu:

Piątek – 03. 04. 2020 r. – Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 do 19.00  i indywidualna modlitwa, z przerwą na Mszę św. o godz. 9.00 i 17.00. 

Sobota – 04. 04. 2020 r. – Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 do 19.00  indywidualna modlitwa, z przerwą na Mszę św. o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.

SPOWIEDŹ ŚW. :

– przed Mszami św. i w godzinach 16.00 do 17.00 i od 18.00 do 19.00.( od poniedziałku do czwartku )

– w godz. 9.00 – 12.00 i 15.00 – 19.00. ( piątek i sobota )

Kapłan będzie pełnił dyżur w zakrystii i spowiadał zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.