Historia Parafii

Rozpoczęcie funkcjonowania i działalność duszpasterska parafii wojskowego Św. Kazimierza Królewicza w Białej Podlaskiej związana jest z dekretem biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Sławoj Leszek Głódź z dnia 25 marca 1992 roku, kiedy to mianowano pierwszego proboszcza garnizonu Biała Podlaska o. kpt. Dr Kazimierza Tuszyńskiego. Jednak biorąc pod uwagę początki duszpasterstwa wojskowego w Białej Podlaskiej należy pochylić się do okresu międzywojennego, kiedy to z dniem 26 listopada 1919 roku pierwszym kapelanem został mianowany wikariusz z Włodawy ks. Antoni Skrzymowski.

Z chwilą przywrócenia do funkcjonowania Ordynariatu Polowego w Polsce na podstawie bulli Jana Pawła II oraz Kongregacji ds. Biskupów z dnia 21 stycznia 1991 roku, rozpoczęto tworzenie kolejnych placówek duszpasterskich. Jedną z takich miejsc było miasto Biała Podlaska.

Należy wspomnieć, że pierwotnie parafia posiadała wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego, nawiązujące do tradycji przedwojennej. Po wznowieniu funkcjonowania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i duszpasterstwa wojskowego w garnizonie Biała Podlaska, pierwszy duszpasterz parafii przyjął wezwanie Matki Bożej Kodeńskiej. Zgodnie z dekretem ustanawiającym parafię wojskową patronem jest św. Kazimierz Królewicz

Istotnymi wydarzeniami na przestrzeni 25 lat życia duchowego parafii, były główne uroczystości jak: odpust parafialny, rekolekcje, misje parafialne, udzielane sakramenty święte oraz wszelkie wydarzenia związane z kalendarzem liturgicznym jak również tradycji wojskowej garnizonu do którym można zaliczyć m.in. przysięga wojskowa, święta garnizonu, uroczystości państwowe oraz wydarzenia związane z upamiętnieniem poległych pilotów.

 

W dekrecie nominacyjnym powołującym nową placówkę w dniu 25 marca 1992 roku czytamy:

Na podstawie art. 12 Statutu Ordynariatu Polowego, niniejszym mianuję wielebnego ojca kapelanem pomocniczym w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Równocześnie na mocy kan. 523 Kodeksy Prawa Kanonicznego mianuję ojca proboszczem Garnizonu Biała Podlaska. Obowiązki duszpasterskie w powierzonej ojcu parafii proszę podjąć z dniem 25 marca 1992 roku. Z chwilą objęcia urzędu przysługują ojcu wszystkie uprawnienia i ciążą na nim wszystkie obowiązki proboszczowskie w stosunku do żołnierzy i rodzin wojskowych. Zgodnie z art. 14 Statutu Ordynariatu Polowego zobowiązany jest ojciec kapelan do prowadzenia ksiąg ochrzczonych, zaślubin i zmarłych. Opieką duszpasterską proszę też objąć Straż Graniczną w Terespolu i Kukurykach”.

Po powołaniu Rady Parafialnej w dniu 21 maja 1992 r. oraz Parafialnej Rady Synodalnej, rozpoczęto rozwój prac duszpasterskich. W dniu 29 grudnia 1992 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Sławoj Leszek Głódź dokonał poświęcenia kaplicy wojskowej na terenie lotniska w Białej Podlaskiej. Pierwszą Mszę świętą w kaplicy wojskowej sprawowano dnia 3 stycznia 1993 r. o godz. 9.00.

Z końcem czerwca 1993 r. o. kpt. Kazimierz Tuszyński został skierowany do Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Nowym proboszczem został ks. Sławomir Niewęgłowski – dotychczasowy wikariusz sąsiadującej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej. Ważnym wydarzeniem za czasów ks. Sławomira było przywiezienie organów z Warszawa Rembertów w dniu 18 marca 1993 r. oraz montaż i poświęcenie dzwonu, którego dokonał Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Sławoj Leszek Głódź. Warto również podkreślić, że w tym czasie zorganizowano Oazę rodzin.

Po trzyletniej posłudze ks. kpt Sławomir Niewęgłowski został przeniesiony do Garnizonu w Wędrzynie. Na jego miejsce przybył ks. kpt. Józef Michalik z dniem 24 maja 1996 roku, który posługiwał w garnizonie Biała Podlaska osiem lat.

W związku z narastającą liczbą wiernych z inicjatywy Rady Parafialnej powołano do istnienia w dniu 28 kwietnia 1997 r. „Społeczny Komitet budowy kaplicy garnizonowej przy JW. 5058.”. W związku z pracami Komitetu w dniu 26 czerwca 1999 roku poświęcono zaadoptowany dwa lata wcześniej budynek, który otrzymał tytuł Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. Ciekawostką jest fakt, że wstępnym obiektem miał być dotychczasowy klub garnizonowy, w ramach którego funkcjonowała sala kinowa oraz kantyna. Z biegiem czasu świątynia nabierała szczególnego wyglądu, który można obserwować współcześnie.

Miłym akcentem było ofiarowanie dwóch głównych obrazów w świątyni, które ofiarowały dzieci komunijne w latach 1998-1999, a są to obraz patrona parafii św. Kazimierza Królewicza oraz obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

Istotnym wydarzeniem w dziejach wspólnoty były wyjazdy na spotkanie z Ojcem świętym Janem Pawłem II oraz obchody na całym świecie Jubileuszowego Roku, podczas którego podczas Misji Parafialnych miało miejsce Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. Szczególną formację przechodzili także ministranci i schola parafialna, która w okresie wakacyjnym wyjeżdżała w różne miejsca w kraju.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii był pierwszy okrągły Jubileusz 10-lecia istnienia wspólnoty. Uroczystościom, które rozpoczęły się 5 marca 2002 r. o godz. 18.00 przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. dr Sławoj Leszek Głódź.

W dniu 5 września 2002 r. wspólnotę parafialną nawiedził obraz Matki Bożej w znaku Kodeńskim.

Smutnym dla społeczności lokalnej wydarzeniem był proces przekształcania pułków lotniczych. Dnia 21 stycznia 2000 r. z 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego ubyło do Nowego Miasta 21 pilotów i 19 osób personelu technicznego. Do końca 2000 r. zakończono proces przekształcania Bazy w 3. Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Uroczystość rozformowania 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego miała miejsce 29 grudnia 2000 r. na lotnisku w Białej Podlaskiej. Po odczytaniu rozkazów wydano komendę o odprowadzeniu sztandaru do Sali tradycji. Natomiast dnia 13 grudnia 2002 r. rozwiązano i rozformowano Ośrodek Szkolenia Lotniczego i Komendy Lotniska nr 3 w Białej Podlaskiej.

Po rozwiązaniu jednostki wojskowej, przestawiono ogrodzenia, które całkowicie odgradzałyby budynki kościelne od nowej instytucji Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego. Również z tą okolicznością w pobliżu kościoła garnizonowego został przeniesiony samolot typu LIM, który musiał być zabrany z terenu jednostki.

 

 

 

W dniu 18 lutego 2004 roku ks. Józef został przeniesiony do Inowrocławia. Na jego miejsce przybył z Gliwic ks. mjr Leonard Sadowski.

Po rocznej posłudze ks. Leonarda Sadowskiego, kolejnym proboszczem został ponownie o. dr Kazimierz Tuszyński, który duszpasterzował w latach 2005-2010.

W powyższych latach poczyniono m.in. następujące prace administracyjne: pomalowano elewację kościoła, wnętrza i część plebanijną, dokonano konserwacji urządzeń sanitarnych, zadbano o przyłącze energetyczne, wymieniono część okien i zakupiono organy elektryczne. Wyremontowano ławki świątyni oraz zakupiono kolejne ławki używane w okresie letnim przed kościołem.

Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia, które miało miejsce po śmierci Papieża Polaka św. Jana Pawła II dnia 2 kwietnia 2005 r. Corocznie przygotowano okolicznościowy montaż słowno-muzyczny poświęcony świętemu. Interesującym wydarzeniem była m.in. odprawa księży kapelanów Straży Granicznej, która miała miejsce w dniach od 28 lutego do 1 marca 2009 r.

Nowym proboszczem parafii wojskowej w Białej Podlaskiej w 2010 roku został ks. ppłk kan. Stefan Zdasienia, który przybył z Gliwic.

Z dniem 1 października 2010 r. nowe obowiązki duszpasterskie objął ks. ppłk Mirosław Kwiatkowski, który w dniu 12 listopada 2010 r. dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia samolotu TS 11 ISKRA. Na uwagę zasługują również święta Bożego Narodzenia, które przy licznym udziale wiernych zostały dostrzeżone przez lokalne media.

Kolejnym administratorem parafii został ks. ppłk SG Mirosław Kurianiuk kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcję swoją sprawował do 2015 r. Obok licznych prac administracyjnych, upamiętniano m.in. wspólną modlitwę za zmarłych ze służb mundurowych jako tzw. „Zaduszki mundurowe” oraz w urozmaicony sposób organizowano corocznie Jasełka z udziałem dzieci i młodzieży.

Aktualnie urzędującym proboszczem parafii w 2015 r. został ks. kan. ppłk SG Wiesław Kondraciuk, który posługuje w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, lokalnej społeczności Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Ochrony Kolei.

W aspekcie duszpasterskim szczególnym wydarzeniem było przygotowanie wspólnoty do obchodów Światowych Dni Młodzieży, oraz przyjęcie młodzieży z całego świata, która gościła w rejonie Biała Podlaska przed wizytą papieża Franciszka w Polsce.

 

W trakcie 25 lat działalności parafii na uwagę zasługuje fakt obchodzenia takich wydarzeń historycznych jak m.in. Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz uczczenie Matki Bożej Królowej Polski, uroczystość upamiętniająca pamięć żołnierzom włoskim, którzy są określani jako więźniowie Stalagu 366, rocznice bitwy pod Grunwaldem, Święto Wojska Polskiego oraz święto 34 Pułku Piechoty Wojska Polskiego.

 

 

Cześć przodkom oddawano w szczególnych miejscach dla wspólnoty parafialnej jakimi są: cmentarz Wojenny przy ulicy Przemysłowej, miejsce straceń Polaków na Placu Wolności, miejsce kaźni przy ulicy Kościuszki, pomnik upamiętniający 34 Pułk Piechoty przy ul. Warszawskiej, tablica pamięci przy kościele Błogosławionego Honorata, cmentarz przy ul. Janowskiej. Szczególnym miejscem pamięci jest pomnik Lotników Podlasia przy ulicy Dokudowskiej 17 oraz tablica przy pomniku lotników, która została ufundowana 16 września 1933 roku. Na tablicy widnieje dedykacja o następującej treści: „WSZYSTKO MA SWÓJ POCZĄTEK ALE NIE MA KOŃCA. WIĘC CHOCIAŻ JESTEŚ GDZIEŚ WŚRÓD GWIAZD, WOLNY OD WSZYSTKICH TRWÓG, TUTAJ NA ZAWSZE ZOSTAŁ TWÓJ ŚLAD A Z NIM TĘSKNOTA, PAMIĘĆ I BÓL. Kolegom Pilotom, którzy tragicznie zginęli śmiercią lotnika w czasie wykonywania obowiązków w powietrzu”.