OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 19 maja 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 19 maja 2024

1. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

2. Nabożeństwa majowe w naszym kościele w tygodniu bezpośrednio po mszy sprawowanej o godz. 17.00, a w niedzielę po mszy sprawowanej o godz. 9.00.

3. Jutro święto Matki Bożej – Matki Kościoła. Zapraszam do wspólnej modlitwy podczas Mszy o godz. 17.00. Natomiast w piątek 24 maja przypada wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych i jest to dzień szczególnej modlitwy za Kościół w Chinach.

4. W najbliższy czwartek, 23 maja, oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Święto to zostało wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od ponad już dziesięciu lat jest obchodzone w naszej ojczyźnie. Msza Święta o godz. 17.00.

5. W przyszłą niedzielę przypada święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze kochane mamy.

6. W czwartek 30 maja przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze w tym dniu w naszym kościele o godz. 9.00 i 11.00. Procesja do czterech ołtarzy wyruszy po mszy o godz. 9.00. Proszę o przygotowanie ołtarzy: Związek Żołnierzy WP, pana Maziarczyka, Seniorów Lotnictwa WP i Różę Żywego Różańca. Proszę o włączenie się do udziału w przygotowaniu i przebiegu całej procesji. Zapraszam szczególnie dzieci pierwszokomunijne i dzieci rocznicowe

7. Osoby, które pragną przygotować się i przystąpić do sakramentu bierzmowania zapraszam do zgłaszania się w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia będę przyjmował do 23 czerwca br.

8. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Piotr Kraśnicki, kawaler z Choroszczy i Aleksandra Stasiewska panna z parafii tutejszej. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa miedzy wymienionymi nupturientami winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.

9. W przyszłą niedzielę w parafii Miłosierdzia Bożego o godz. 19.30 odbędą się uroczyste Nieszpory połączone z dramatem liturgicznym „Ludus Danielis”.

10. Dzieciom, które po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we mszy świętej życzę aby nigdy nie osłabła u nich pobożność eucharystyczna. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzieci i naszej świątyni. Rodzicom dziękuję za dar ołtarza – ornat z wizerunkiem naszego patrona – św. Kazimierza.

11. W ostatnim tygodniu zmarł śp. ppłk Jerzy Lotkowski. Pogrzeb w środę. Wieczny odpoczynek…

12. Dziękuję za wspólną modlitwę, dziękuję za złożone ofiary, dziękuję za dwie wpłaty na konto parafialne. Dziękuję za wspólne przeżywanie uroczystości Zesłania Ducha Świetego.