OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

9 czerwca 2024

 

1. Jezus swoim nauczaniem i znakami, które czynił, daje zrozumieć, że przyszedł jako obiecany Mesjasz i Odkupiciel. Dzieła zbawienia dokonał przez krzyżową ofiarę, która jest ponawiana na ołtarzach całego świata.

 

2. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele w tygodniu bezpośrednio po mszy sprawowanej o godz. 17.00, a w niedzielę po mszy sprawowanej o godz. 9.00.

 

3. Osoby, które pragną przygotować się i przystąpić do sakramentu bierzmowania zapraszam do zgłaszania się w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia będę przyjmował do 23 czerwca br.

 

4. Zapraszam do udziału w misyjnej zbiórce „Opatrunek na ratunek”. Do 23 czerwca można przynosić nowe i oryginalnie zapakowane środki opatrunkowe. Co zbieramy: bandaże dziane, opaski elastyczne, kompresy jałowe i niejałowe, gazy opatrunkowe, plastry w rolce, płyny do odkażania, maści (ichtiolowa, cynkowa).

 

5. W czwartek, 13 czerwca, obchodzimy wspomnienie Świętego Antoniego z Padwy. Nadto w trzynasty dzień miesiąca o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

 

6. Dziękuję za wspólną modlitwę, dziękuję za złożone ofiary, dziękuję za jedną wpłatę na konto parafialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli.