OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA 21 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  JEZUSA CHRYSTUSA  KRÓLA WSZECHSWIATA
21 listopada 2021 r.

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.

Podczas wszystkich Mszy Świętych odnawiamy dziś akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc. 

2. W poniedziałek liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, rzymskiej męczennicę z III wieku. Jej życie było tak oddane Bogu, że przypominało pieśń na cześć Pana. Kościół uznaje w niej patronkę śpiewu i muzyki kościelnej. Pamiętajmy zatem w swych osobistych modlitwach o panu Jarosławie, który w naszym kościele pełni posługę organisty, któremu skał damy najlepsze życzenia.

3.       W przyszłą niedzielę 28 listopada rozpoczniemy Adwent, czas radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa i kolejny rok liturgiczny. Hasłem tego roku: Temat: „Posłani w pokoju Chrystusa”, a motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) Jesteśmy zaproszeni do tego, by skupić się na Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu. 

24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.