OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA 24 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

JEZUSA CHRYSTUSA  KRÓLA WSZECHŚWIATA

24 listopada 2019 r.

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.

Podczas wszystkich Mszy Świętych odnawiamy dziś akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc. 

 

2. Dzisiaj kończymy obchody Jubileuszu Stulecia Ustanowienia Biskupstwa Polowego po okresie zaborów Biskupstwa Polowego w Polsce. W łączności z całym Kościołem wojskowym składamy dziękczynienie za 100 lat posługi Biskupstwa Polowego w Polsce. Ten wiek obfitował w piękne karty historii. Naznaczony był także wieloma doświadczeniami. Kończąc dziś obchody tego Jubileuszu podziękujmy wspólnie Bogu za wszelkie łaski, których udzielał duszom w mundurach przez posługę kapelanów wojskowych i wszystkich ludzi dobrej woli.

 

3.  W najbliższą sobotę, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”. 

 

4.      W przyszłą niedzielę 1 grudnia rozpoczniemy Adwent, czas radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa i kolejny rok liturgiczny. Hasłem tego roku: „ Wielka tajemnica wiary – Eucharystia daje życie”. Jesteśmy zaproszeni do tego, by skupić się na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, przeżywanej i świętowanej we wspólnocie Kościoła. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.