OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ PO BOŻYM NARODZENIU 3 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA II NIEDZIELĘ PO BOŻYM NARODZENIU

3 stycznia 2021 r.1. Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.2. W środę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2021, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat.

Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 12.00


3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. 4. Wizyta duszpasterska zwana „kolędą” ze względu na sytuacje pandemii koronowirusa jest odwołana.

Jeżeli sytuacja dotycząca pandemii i obostrzeń zmieni się istnieje możliwość, że rodziny i osoby, które wyrażą chęć odwiedzę po 17 stycznia 2021 roku