OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 08 marca 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

08 marca 2020 r.

1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes pod hasłem: „Eucharystia i misje” Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy dzieło misyjne Kościoła i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże. Tradycyjnie już ofiary do puszek składane w tym dniu są przeznaczone na wsparcie dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych prowadzonych na misjach.

3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4. Nabożeństwa pasyjne – wielkopostne w naszej parafii: Godzinki o Męce Pańskiej – niedziela o godz. 8.30, Gorzkie Żale – niedziela po Mszy św. o godz. 9.00 i Droga Krzyżowa – piątek po Mszy św. o godz. 17.00.

5. Szczególną pomocą w naszym duchowym przygotowaniu do Wielkanocy będą rekolekcje wielkopostne, które w naszym kościele rozpozna się 02 kwietnia, a zakończą 04 kwietnia w Niedziele Palmową. Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Sławik Koniewski proboszcz z Korostenia na Ukrainie.

6. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

7. W ostatnią środę odwiedził naszą parafię Biskup Polowy i udzielił sakramentu bierzmowania 26 osobom. Gratuluje młodzieży uroczystości, dziękuję za pomoc rodzicom, lektorom, ministrantom, panu organiście i kościelnemu. Dziękuje za dar od bierzmowanych: mikrofon bezprzewodowy i 2 ornaty. Bóg zapłać.