OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 16 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  II NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

16 stycznia 2022 r.

 

1.      Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonującego pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, ukazuje nam Jezusa objawiającego swoją chwałę i moc. Uczniowie, którzy byli świadkami tego znaku, uwierzyli w Niego. A my? Czy jesteśmy gotowi uwierzyć Jezusowi, który swoją moc i chwałę objawia w swoim Kościele, zwłaszcza w sakramentach świętych? Podejmijmy refleksję nad tymi pytaniami w ciągu tego tygodnia.

 

2.     Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu. To także kolejna rocznica śmierci Sługi Bożego ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Głównym zadaniem tej wspólnoty jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

 

3.     W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa

 

4.        W piątek, 21 I, przypada Dzień Babci, a w sobotę, 22 I – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana w ich intencji Komunia Święta i serdeczna pamięć.

4.        Pragnę poinformować, że I komunia św. w naszej parafii w roku szkolnym 2022 / 2023 będzie 21 maja 2023 roku.

 

W tym tygodniu patronują nam:

·      17 I – św. Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i pokucie;

·      19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;

·      21 I – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym, ofiarom gwałtu,