OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 15 marca 2020 r.

1. Dobiegliśmy połowy Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym za¬daniem    w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże Miłosierdzie. Na¬wrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana. 


2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem. 


3. We czwartek, 19 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. W 1870 roku papież Pius IX ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 17.00 przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.                                                              

W naszych modlitwach pamiętajmy o Biskupie Polowy w dniu jego imienin. 

4. Nabożeństwa pasyjne i wielkopostne w naszej parafii – ODWOŁANE do 29.03 2020 r.  

5.      Informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji w najbliższą niedzielę, jeżeli będzie taka potrzeba zostaną odprawione Msze św. w następującym porządku:

  9.00 – Msza św. parafialna, 

10.00 – Msza św. dodatkowa

11.00 – Msza św. parafialna  

12.00 – Msza św. dodatkowa. 

Szczegółowe informacje będą umieszczone pod koniec tygodnia na stronie internetowej ( www.bialawojskowa.pl ) i telefonicznie  518 682 718 lub 83 3556500.