OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  IV  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU

14 marca 2021 r.

1.       Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

2.       Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania.

3.      W piątek, 19 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. W 1870 roku papież Pius IX ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 17.00 przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.                                                              W naszych modlitwach pamiętajmy o Biskupie Polowy w dniu jego imienin.

4.      Nabożeństwa pasyjne – wielkopostne w naszej parafii: Godzinki o Męce Pańskiej – niedziela o godz. 8.30, Gorzkie Żale – niedziela po Mszy św. o godz. 9.00 i Droga Krzyżowa – piątek po Mszy św. o godz. 17.00.

5.      W ostania niedzielę przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci św. Kazimierza Królewicza, był to czas szczególnej modlitwy za wszystkich tworzących naszą wojskową parafie i naszych sympatyków.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości parafialnej: naszym kapłanom, panu kościelnemu, ministrantom i lektorom, panu organiście i naszej scholii parafialnej, oraz paniom, które przygotowały obiad dla księży. Serdeczne Bóg zapłać.