OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 22 marca 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NA  IV  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU 

22 marca 2020 r.

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

3. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 17.00.  Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

4. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i realizację tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. 

5.   Od najbliższego poniedziałku do Triduum Paschalnego codziennie od godz. 7.00 do godz. 21.00 będzie otwarty przedsionek naszego kościoła, gdzie będzie można się indywidualnie pomodlić, zaś w dni powszednie do Triduum Paschalnego od godz. 16.00 do 19.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja z okazja do indywidualnej modlitwy, z przerwą na Mszę św. o godz. 17.00. 

Od godz. 16.00 do 17.00 i od 18.00 do 19.00 możliwość skorzystania ze spowiedzi. 

6.     Informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji w najbliższą niedzielę tj. 29.03, jeżeli będzie taka potrzeba zostaną odprawione Msze św. w następującym porządku:

  9.00 – Msza św. parafialna, 

10.00 – Msza św. dodatkowa

11.00 – Msza św. parafialna  

12.00 – Msza św. dodatkowa. 

Szczegółowe informacje będą umieszczone na stronie internetowej     ( www.bialawojskowa.pl ) i telefonicznie             518 682 718 lub 83 3556500.