OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 07 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   NA  NIEDZIELĘ  TRÓJCY  NAJŚWIĘTSZEJ  07 czerwca 2020 r.

1.     Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!  

2.     W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. 

W dniu Bożego Ciała w naszym kościele Msze św. o godz. 9.00, 10.00 i 11.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Prosimy o przygotowanie ołtarzy według zwyczaju jaki jest w naszej parafii.                                                                                       

3.  Przez Oktawę Bożego Ciała będziemy trwali na modlitwie w intencji o ustanie pandemii koronawirusa w następującym porządku: 

godz. 16.15. Wystawienie  Najświętszego Sakramentu,

godz. 16.30 modlitwa różańcowa prowadzona przez Różę Żywego Różańca, 

godz. 17.00 Msza św. i nabożeństwo czerwcowe 

Nie będzie w tym roku w czasie „Oktawy Bożego Ciała” dodatkowych procesji. 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu polskiego i litewskiego.

13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych.