OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 09 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   

NA  NIEDZIELĘ  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

09 czerwca 2019 r.

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2.      W poniedziałek, 10 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.  Msze św. o godz. 9.00 i 17.00.

3.          W tym tygodniu, w czwartek, 13 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.Na Msze św. w szczególny sposób zapraszamy członków Róży Żywego Różańca. Po Mszy św. odbędzie się ich comiesięczne spotkanie połączone z modlitwą różańcową, nabożeństwem czerwcowym i wymianą tajemnic.                    

 4.     Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są odprawiane codziennie po Mszy św. o godz. 17.00,  w niedzielę zaś po Mszy św. o godz. 11.00.

5.     W przyszłą niedzielę, 16 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.

6.    Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

10 VI – Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła,

11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła, nazywany apostołem,

14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), wychowawca kleryków, biskup pomocniczy gnieźnieński, męczennik II wojny światowej.