OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31 maja 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   

NA  NIEDZIELĘ  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

31 maja 2020 r.

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2.    W poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.  Msze św. o godz. 9.00 i 17.00.

3.       Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pamiętajmy w naszych modlitwach dzieciach i prośmy o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

4.      W tym tygodniu, w czwartek, 4 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.

5.       W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.30. 

6.     W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.

7.    Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są odprawiane codziennie po Mszy św. o godz. 17.00,  w niedzielę zaś po Mszy św. o godz. 11.00.

Przez miesiąc czerwiec dalej trwamy na modlitwie w intencji o ustanie pandemii koronawirusa w następującym porządku: 

godz. 16.15. Wystawienie  Najświętszego Sakramentu,

godz. 16.30 modlitwa różańcowa prowadzona przez Różę Żywego Różańca, 

godz. 17.00 Msza św. i nabożeństwo czerwcowe 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa,

5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.