OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 19 maja 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   

NA  V NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ 

19 maja 2019 r.

 

1.    Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza. 

 

2. W piątek,  24 V, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz Naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki.

 

3. W przyszłą niedziele, 26 V, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na nabożeństwo majowe wyjątkowo po Mszy św. o godz. 9.00, podczas którego przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

 

4. W przyszłą niedzielę 26 V, będziemy przeżywali w naszym garnizonowym kościele Uroczystość I Komunii św. podczas Mszy św. o godz. 11.00. Otoczmy dzieci i rodziców nasza modlitwa.  

 

5. Miesiąc maj w szczególny sposób poświęcony Maryi. Nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. o godz. 17.00, w niedziele po Mszy św. o godz. 11.00. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom.