OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 17 maja 2020 r.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  VI NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ

17 maja 2020 r.

 

1.        Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi.

2.         W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”.

3.       W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.  

4.     Pragnę przypomnieć o obowiązku wynikającym z trzeciego przykazania kościelnego wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi:  Przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

Dlatego przypominam, że spowiedź w naszym kościele: przed każdą Msza św. w niedziele i codziennie podczas adoracji od godz. 16.30.

5.        W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zaś od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

6.      Od poniedziałku 04 maja 2020 roku włączamy się w modlitwę różańcową w łączności z papieżem Franciszkiem w intencji ustania pandemii koronawirusa w następującym porządku:

·      godz. 16.15. Wystawienie  Najświętszego Sakramentu,

·      godz. 16.30 modlitwa różańcowa prowadzona przez Różę Żywego Różańca,

·      godz. 17.00 Msza św. i nabożeństwo majowe i po litanii 10 różańca i specjalna modlitwa w łączności z papieżem Franciszkiem.

SPOWIEDŹ codziennie pół godziny przed Mszą św. z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa