OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VII NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 24 maja 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

NA  VII NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

24 maja 2020 r.

1.     Dziś także uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

2.     Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

3.     We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólny różaniec i Mszę św., podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu

4.    Pragnę przypomnieć o obowiązku wynikającym z trzeciego przykazania kościelnego wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi:  Przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

Dlatego przypominam, że spowiedź w naszym kościele: przed każdą Msza św. w niedziele i codziennie podczas adoracji od godz. 16.30.

5.     W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świę­tego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy.

6.    W przyszła sobotę w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha świętego czuwanie w naszej parafii w duchowej łączności ze wszystkimi bialskimi parafiami z inicjatywy organizatorów „Biała dla Jezusa” według następującego porządku: godz. 19.00 Msza św. w intencji dziękczynno – błagalnej w intencji miasta i jego mieszkańców i ochronę przed epidemia koronawirusza, wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa Akatystem do Ducha Świętego, modlitwa różańcowa i zakończymy Apelem Jasnogórskim.

7.  Nadal włączamy się w modlitwę różańcową w łączności z papieżem Franciszkiem w intencji ustania pandemii koronawirusa od godz. 16.15.: Wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa prowadzona przez Różę Żywego Różańca, Msza św. i nabożeństwo majowe i po litanii 10 różańca i specjalna modlitwa w łączności z papieżem Franciszkiem.