OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 27 VI 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

27 VI 2021 r.1. Rozpoczynamy czas wakacji i odpoczynku. Wykorzystajmy go, także do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej.

2. We wtorek, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Msza św. o godz. 17.00.

3. W najbliższą sobotę, 3 lipca, przypada święto św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”.

4. W tym tygodniu przypada również pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Z tej okazji po wieczornych Mszach św. odbędą się przypisane do tych dni adoracje eucharystyczne. Możliwość skorzystania ze spowiedzi w piątek od godz. 16.30.


Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie życzę udanego, radosnego wypoczynku.


W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu w Galii, pisarz chrześcijański i obrońca wiary, męczennik.

  • 29 VI – święci Piotr i Paweł (I w.), Apostołowie, męczennicy.

  • 3 VII – św. Tomasz (I w.), Apostoł, świadek Zmartwychwstałego w Indiach.