OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 11 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

NA  XIX  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ 11 sierpnia 2019 r.

1. Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

2. We wtorek 13 VIII na Msze św. o godz. 17.00 w szczególny sposób zapraszamy członków Róży Żywego Różańca. Po Mszy św. odbędzie się ich comiesięczne spotkanie połączone z modlitwą różańcową i wymianą tajemnic.

3. W środę w liturgii wspominamy też kapłana i męczennika, franciszkanina, św. Maksymiliana Marię Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.

4. We czwartek 15 VIII będziemy przeżywali uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.  

Uroczystość odpustowa w parafii dziekańskiej przy ul. Długiej. Suma odpustowa o godz. 12.30 pod przewodnictwem ojca gwardiana z kościoła św. Antoniego.

5. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. 

6. W dniu 15 VIII przeżywamy również Święto Wojska Polskiego.

Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego będą miały miejsce 14 VIII br. Rozpoczną się od złożenia kwiatów w miejscach pamięci, później Msza św. o godz. 11.00 w naszym kościele i uroczysta zbiórka na placu kościelnym. Nie zabraknie „wojskowej grochówki’ Serdecznie zapraszamy.    

7.   W minionym tygodniu z grona naszych parafian pożegnaliśmy: śp. Zygmunta Kimnes  l. 86 z ul. Sidorskiej.  Polećmy ją i naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu wołając: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

         

Wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska, emerytom wojskowym i ich rodzinom składam najserdeczniejsze życzenia.