OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 16 sierpnia 2020 r.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

16 sierpnia 2020 r.1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W sobotę , 22 VIII, będziemy się radowali Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz Naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.2. Od poniedziałku będziemy kontynuowali „duchowe pielgrzymowanie na Jasna Górę” i modlitwę adoracyjną o ustanie pandemii koronawirusa. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 17.00, po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy i o godz. 17.55 wspólna modlitwa do Matki Bożej, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i Apel JasnogórskiW tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było wypełnione czcią do Matki Bożej.

  • 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.

  • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”.