OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 15 sierpnia 2021 r.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

15 sierpnia 2021 r.


1. Dzisiaj w XX niedzielę zwykła przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 12.00

Uroczystość odpustowa w parafii dziekańskiej przy ul. Długiej. Suma odpustowa o godz. 12.30 pod przewodnictwem ks. prałata Janusza Onufrejuka.

2. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece.

3. Dzisiaj także święto Wojska Polskiego na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu, a także szczególnie naszych żołnierzy z bialskich jednostek.W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było wypełnione czcią do Matki Bożej.

  • 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.

  • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”.


Wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska,

emerytom wojskowym i ich rodzinom

składam najserdeczniejsze życzenia.