OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 22 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

22 sierpnia 2021 r.


  1. Nietrudno odnieść wrażenie, że ilość informacji jest tak duża, że trzeba stosować różne filtry, by odróżnić prawdę od fałszu i odnaleźć się w tym gąszczu. A mowa Pana Jezusa jest prosta, nie ma w niej obcych słów ani skomplikowanych zdań. Jezus jest prawdą i życiem. Jego prawda jest życiem. Zostaliśmy zaproszeni na ucztę, na której On daje nam chleb żywy – swoje ciało – abyśmy mieli życie, żyli na wieki. Tę prawdę uczmy się nieustannie odkrywać.


  1. We wtorek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.


  1. We czwartek, 26 VIII, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00.


  1. . W minionym tygodniu z grona naszych parafian pożegnaliśmy: śp. Helenę Jakóbowską l. 77 z ul. Sidorskiej 39 – 43. Polećmy jej osobę i naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu wołając: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 24 VIII – św. Bartłomiej Apostoł (†około 70), powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu.

  • 27 VIII – św. Monika (ok. 332-387), przez wiele lat modlitwy wprosiła nawrócenie swego syna, św. Augustyna.

  • 28 VIII – św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;

  • 29 VIII – św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził Go również w męczeństwie;