OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 23 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  XXI  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

                                                  23 sierpnia 2019 r.

 

1.        To już ostatnia niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

 

2.        W poniedziałek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

 

3.        We środę, 26 VIII, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00.

 

4.        W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

5.        W tym roku szkolnym. w naszej parafii I Komuna św., będzie 23 maja 2021 roku. Zapisy dzieci w kancelarii, a pierwsze spotkanie organizacyjne w niedzielę                   13 września po Mszy św. o godz. 09.00.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·       24 VIII – św. Bartłomiej Apostoł (†około 70), powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu.

·      27 VIII – św. Monika (ok. 332-387), przez wiele lat modlitwy wprosiła nawrócenie swego syna, św. Augustyna.

·      28 VIII – św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;

·      29 VIII – św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził Go również w męczeństwie;