OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 25 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

  1. To już ostatnia niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

 

  1. W poniedziałek, 26 VIII, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00.

 

  1. We czwartek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

  2. W przyszłą niedzielę 1 IX przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, która przyniosła potężne niszczycielskie żniwo. Wspomnijmy tego dnia o wszystkich jej bohaterach i ofiarach. Módlmy się także o pokój na świecie, a szczególnie o zakończenie walk we wszystkich wojennych ogniskach.

Centralne, miejskie obchody tej tragicznej rocznicy rozpoczną się o godz. 09.30 Mszą św. w kościele św. Anny. Bezpośrednio po jej zakończeniu o godz. 10.30 przy Miejscu Straceń na placu Wolności odbędzie się apel poległych, złożenie wieńców i zapalenie zniczy pamięci.

  1. W tym roku szkolnym. w naszej parafii I Komuna św., będzie 24 maja 2020 roku. Zapisy dzieci w kancelarii, a pierwsze spotkanie organizacyjne w niedzielę 15 września po Mszy św. o godz. 09.00.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 27 VIII – św. Monika (ok. 332-387), przez wiele lat modlitwy wprosiła nawrócenie swego syna, św. Augustyna.

  • 28 VIII – św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;

  • 29 VIII – św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził Go również w męczeństwie;

  • 1 IX – bł. Bronisława, gorliwa norbertanka spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem;