OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 15 września 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

15 września 2019 r.

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

  2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

  3. We wtorek, 17 IX, w 80 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie, a także zamęczonych i zgładzonych na „nieludzkiej ziemi”. Miejskie obchody rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w Kościele Narodzenia NMP przy Brzeskiej, a później dalsze uroczystości przy pomniku Sybiraków.

  4. W sobotę, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. W naszych modlitwach pamiętajmy o Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej z racji wspomnienia święta ich patrona.

  5. W przyszłą niedzielę 22 IX będziemy przeżywali Miejskie Obchody Święto Lotnictwa – organizowane przez Prezydenta Białej Podlaskiej, Bialski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa i Sekcję Lotniczą SIMP. W programie o godz. 11.00 Msza św. i uroczysta zbiórka z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych i Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

  6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy sp. Janusza Przybyłowicza, l. 88 z ul. Kolejowej. Jego osobę i naszych bliskich zmarłych polećmy Miłosierdziu Bożemu wołając: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,

  • 18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny;

  • 20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze;

  • 21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;