OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 20 października 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

NA  XXIX NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

20 października 2019 r.

 

1.           „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

 

2.           Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny po hasłem „ Ochrzczeni i posłani”. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

 

3.          We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

 

4.    Zbliża się powoli czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Modlitwa za zmarłych będzie odprawiana w naszym kościele w zaduszkową sobotę – 2 listopada: Msza św., o godz. 17.00 i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych, oraz we wszystkie piątki, soboty i niedziele listopada w postaci Mszy św. ( w piątek i sobotę o godz. 17.00,  zaś w niedzielę o godz. 9.00 ) i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych. Kartki wypominkowe będą podzielane na trzy grupy:  I –  10, 15, 23, 29 II – 3, 8, 16, 24, III – 9, 17, 22, 30 listopada i będą czytane podczas różańca. Szczegóły naszej modlitwy na plakacie. Karteczki z czytelnie wypisanymi imionami lub nazwiskami naszych zmarłych przynosimy do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

·        22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.