OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 29 września 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

29 września 2019 r.

 

1. We wtorek rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej modlitwie różańcowej po Mszy Świętej o godz. 17.00, natomiast w niedzielę przed Mszą św. o godz. 10.30. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.

2. Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

3. W tym tygodniu będziemy przeżywali pierwsze: czwartek, piątek i sobota miesiąca. Po wieczornych Mszach św. odbędą się adoracje eucharystyczne. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w piątek od godz. 16.30. Odwiedziny chorych od godz. 8.30

Na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszam dzieci z klas IV, które przed wakacjami w naszym kościele przystąpiły do pierwszej Komunii św. i młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania na comiesięczne spotkanie.

4. Zachęcam i zapraszam wszystkich chętnych chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, a także osoby, które chciałyby śpiewać w naszej parafialnej scholii. Szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę,

  • 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła.

  • 2 X – święci Aniołowie Stróżowie

  • 4 X – św. Franciszek z Asyżu, który po burzliwej młodości nawrócił się i wyrzekłszy się wszelkich dóbr, postanowił naśladować Chrystusa w całkowitym ubóstwie; radykalizm jego życia do dziś znajduje wielu naśladowców;

  • 5 X – św. Faustyna Kowalska, apostołka, sekretarka Bożego Miłosierdzia.; jej Dzienniczek jest zaliczany do najwybitniejszych dzieł mistycznych.