OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 24 października 2021 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  XXX  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

24 października 2021 r.

 

1.      Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

2.      Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem: „ Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy. W tym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.

3.   We czwartek w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W modlitwie pamiętajmy o naszym panu kościelnym z okazji jego imienin.

4.    W przyszły poniedziałek, 1 XI, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele Eucharystie będą celebrowane o godz. 9.00, 11.00 i 12.00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.

5.    W przyszły wtorek, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele Msza Święta o godz. 9.00 i 17.00., po Mszy św. o godz. 17.00 różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.  

6.   Zbliża się powoli czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Modlitwa za zmarłych będzie odprawiana w naszym kościele w zaduszkowy wtorek – 2 listopada: Msza św., o godz. 17.00 i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych, oraz we wszystkie piątki, soboty i niedziele listopada w postaci Mszy św. ( w piątek i sobotę o godz. 17.00,  zaś w niedzielę o godz. 9.00 ) i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych. Kartki wypominkowe będą podzielane na trzy grupy:  I –  5, 13, 21, 26 listopada,  II – 6, 14, 19, 27 listopada, III – 7, 12, 20, 28 listopada i będą czytane podczas różańca. Szczegóły naszej modlitwy na plakacie. Karteczki z czytelnie wypisanymi imionami lub nazwiskami naszych zmarłych przynosimy do zakrystii lub kancelarii parafialnej.