OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 27 października 2019 r.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  XXX  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

27 października 2019 r.

 

1.       Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

2.       W piątek, 1 XI, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele Eucharystie będą celebrowane o godz. 9.00 i 11.00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.

3.    We sobotę, 2 XI, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele Msza Święta o godz. 9.00 i 17.00., po Mszy św. o godz. 17.00, różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.  

4.     Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.

5.    Listopadowe wypominki w naszym kościele będą odprawiane w zaduszkową sobotę – 2 listopada: Msza św., o godz. 17.00 i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych, oraz we wszystkie piątki, soboty i niedziele listopada w postaci Mszy św. ( w piątek i sobotę o godz. 17.00,  zaś w niedzielę o godz. 9.00 ) i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych. Kartki wypominkowe będą podzielane na trzy grupy:  I –  10, 15, 23, 29 II – 3, 8, 16, 24, III – 9, 17, 22, 30 listopada i będą czytane podczas różańca. Szczegóły naszej modlitwy na plakacie.  

 

 

6.        W przyszłą niedzielę, 3 XI, „ZADUSZKI MUNDUROWE”. Na dodatkowej Mszy św. o godz. 13.00 będziemy się modlili za zmarłych żołnierzy, funkcjonariuszy i emerytów służb mundurowych naszego miasta i powiatu. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę.