OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 3 listopada 2019 r.

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia. 

 

2.      Do 8 listopada możemy duszom w czyśćcu ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

  

3.       W sobotę, 9 XI, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. 

 

4.     Za tydzień w poniedziałek, 11 XI, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Pragnę już dzisiaj poinformować, że obchody rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w Kościele Narodzenia NMP przy ul. Brzeskiej, po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przejdą na Plac Wolności gdzie będzie miała miejsce dalsza część obchodów.

 

5.        Listopadowe wypominki w naszym kościele będą odprawiane w zaduszkową sobotę – 2 listopada: Msza św., o godz. 17.00 i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych, oraz we wszystkie piątki, soboty i niedziele listopada w postaci Mszy św. ( w piątek i sobotę o godz. 17.00,  zaś w niedzielę o godz. 9.00 ) i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych. Kartki wypominkowe będą podzielane na trzy grupy:  I –  10, 15, 23, 29 II – 3, 8, 16, 24, III – 9, 17, 22, 30 listopada i będą czytane podczas różańca. Szczegóły naszej modlitwy na plakacie.