OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 07 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  XXXII  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

07  listopada 2021 r.

1.     Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości.

2.     We czwartek 11 listopada będziemy obchodzili 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Miejskie obchody rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w Kościele Narodzenia NMP przy ul. Brzeskiej, po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przejdą na Plac Wolności gdzie będzie miała miejsce dalsza część obchodów.

W naszym kościele Msze św. o godz. 9.00 i 17.00.

3.     W sobotę 13 listopada na wieczorną Msze św. o godz. 17.00 w szczególny sposób zapraszam członków Róży Żywego Różańca. Bezpośrednio po jej zakończeniu, będzie miało miejsce ich comiesięczne spotkanie połączone ze wspólną modlitwą różańcową za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.

4.     Penitencjaria Apostolska przedłużyła odpusty zupełne za wiernych zmarłych na cały listopad 2021 r. Odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny w wybranych przez nas 8 dniach listopada, Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich.

5.     Listopadowe wypominki w naszym kościele będzie odprawiana w naszym kościele we wszystkie piątki, soboty i niedziele listopada w postaci Mszy św. ( w piątek i sobotę o godz. 17.00,  zaś w niedzielę o godz. 9.00 ) i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych. Kartki wypominkowe będą podzielane na trzy grupy:  I –  5, 13, 21, 26 listopada,  II – 6, 14, 19, 27 listopada, III – 7, 12, 20, 28 listopada i będą czytane podczas różańca.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·      10 XI – św. Leona Wielkiego – papieża

·      11 XIśw. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,

·      12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.

·      13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.