OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 8 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  XXXII  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ 8 listopada 2020 r.

1. Obchodzimy dzisiaj XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem:           „Przywrócić nadzieję”. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej,  to kraj, który sąsiaduje z wieloma krajami, gdzie sytuacja chrześcijan jest bardzo trudna. Są to ciągłe migracje z Sudanu czy z innych miejsc. Chcemy w ten sposób wzmocnić struktury tamtego Kościoła. Potrzebna jest szkoła. Kościół w Republice Środkowoafrykańskiej wspieramy też od strony materialnej poprzez zbiórkę do puszek.

2. We środę 11 listopada będziemy obchodzili 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Miejskie obchody ze względu na pandemię koronowirusa ograniczą się do Mszy św. o godz. 10.00 w Kościele Narodzenia NMP przy ul. Brzeskiej. 

W naszym kościele Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. 

3. W piątek 13 listopada na wieczorną Msze św. o godz. 17.00 w szczególny sposób zapraszam członków Róży Żywego Różańca. Bezpośrednio po Mszy św. wspólna  modlitwą różańcowa za zmarłych.

4. Listopadowe wypominki odprawiane będą w naszym kościele w zaduszkowy poniedziałek – 2 listopada: Msza św., o godz. 17.00 i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych, oraz we wszystkie piątki, soboty i niedziele listopada w postaci Mszy św. ( w piątek i sobotę o godz. 17.00,  zaś w niedzielę o godz. 9.00 ) i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych. Kartki wypominkowe będą podzielane na trzy grupy:  I –  6, 14, 22, 28, II – 7, 15, 20, 29, III – 8, 13, 21, 27 listopada i będą czytane podczas różańca. 

5. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że  Odpust zupełny za osoby zmarłe można uzyskać przez 8 dowolnych dni listopada (nie muszą następować po sobie) nawiedzając cmentarz i modląc się tam za zmarłych oraz spełniając zwykłe warunki odpustu., oraz nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w dowolny dzień listopada odmawiając tam „Ojcze nasz” i „Wierzę” i spełniając zwykłe warunki odpustu.  Zwykłymi warunkami odpustu są: brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, stan łaski uświęcającej, czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii świętej, odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

11 XI – św. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,

12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.

13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.