OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 14 listopada 2021 r

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  XXXIII  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

14 listopada 2021 r

 

1.    Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.

2.    Obchodzimy dzisiaj XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem:           „ Gdzie Bóg płacze, świat  milczy Ty działaj ”. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan w Libanie. Trwający od 2011 roku kryzys syryjskich uchodźców sprawił, że liczba przesiedleńców mieszkających w Libanie wzrosła do 1,5 mln, a większość z nich to muzułmanie. Po Mszy św. zbiórka ofiar do puszek dla Kościoła w Sudanie Południowym.

3.    W przyszłą niedziele na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszam dzieci z klas III, które przygotowują się do przyjęcia I komunii św., a na Msze św. o godz. 9.00 młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4.    W przyszłą niedzielę, 21 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość  Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·      18 XIśw. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica, męczennica w obronie czystości, patronka Ruchu Czystych Serc,

·      20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik,