OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 1 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH NA  XXXI  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ                1 listopada 2020 r.

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

W naszym kościele Eucharystie będą celebrowane o godz. 9.00, 11.00 i 12.00. 

2. W poniedziałek 2 XI, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele Msza Święta o godz. 9.00 i 17.00., po Mszach św. różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.  

3.     Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. 

4 Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. 

5 Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

6.     W tym tygodniu będziemy przeżywali pierwsze: czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy na adoracje w te dni, które rozpoczną się o godz. 16.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu w czasie których będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i zakończa się o godz. 16.50 modlitwami przypisanymi do każdego dnia  

7.   Listopadowe wypominki odprawiane będą w naszym kościele w zaduszkowy poniedziałek – 2 listopada: Msza św., o godz. 17.00 i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych, oraz we wszystkie piątki, soboty i niedziele listopada w postaci Mszy św. ( w piątek i sobotę o godz. 17.00,  zaś w niedzielę o godz. 9.00 ) i po Mszy św. różaniec z czytaniem imion zmarłych. Kartki wypominkowe będą podzielane na trzy grupy:  I –  6, 14, 22, 28, II – 7, 15, 20, 29, III – 8, 13, 21, 27 listopada i będą czytane podczas różańca. 

8.     W przyszłą niedzielę, 8 XI, „ZADUSZKI MUNDUROWE”. Na dodatkowej Mszy św. o godz. 13.00 będziemy się modlili za zmarłych żołnierzy, funkcjonariuszy i emerytów służb mundurowych naszego miasta i powiatu. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę.