OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ ADWENTU
04 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  II  NIEDZIELĘ  ADWENTU

04 grudnia 2022 r.

 

1.       Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. Jednocześnie obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Po Mszy Świętej możemy także wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie ofiarą do puszek.

2.     We wtorek wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.

3.      We czwartek 08 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

Msze św. o godz. 9.00 i 17.00

4.      Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną. W naszej świątyni Msza roratnią będą sprawowane w każdą środę Adwentu o godz. 17.00.

Zachęcam do udziału w roratach, w blasku światła lampionów roratnych i świec,            rozbudźmy w naszych sercach postawę oczekiwanie na przyjście Chrystusa.

5.        Trwa coroczna akcja Caritas, coroczna akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Świece Caritas na wigilijny stół można nabyć w dniu dzisiejszym przed kościołem, natomiast w dni powszednie w zakrystii. Dochód z ich sprzedaży tradycyjnie wesprze dzieła pomocy dzieciom.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

6 XII – św. Mikołaj,  ( III i IV w. ), biskup Myry;

7 XII – św. Ambroży, (ok. 339-397), biskup Mediolanu, wybitny teolog, obrońca Bożej nauki i doktor Kościoła.