OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
24 kwietnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NA  II NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ

24 kwietnia 2022 r.

 

1.              Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2.         Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierdzie nadzieją dla świata” to czas refleksji i uważnego rozejrzenia się wokół siebie, by lepiej dostrzec tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

3.          Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Wszyscy będziemy prosili o błogosławieństwo dla pracujących na roli o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, by nikomu na świecie nie brakowało chleba.

4.          We wtorek, 26 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy św. Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii.

5.            Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (piątek, 29 kwietnia). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

6.            W przyszła niedzielę rozpoczniemy miesiąc maj w szczególny sposób poświęcony Maryi. Nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. o godz. 17.00, w niedziele po Mszy św. o godz. 9.00. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Tego dnia jako pierwszą sobotę miesiąca będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia.