OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
05 marca 2023 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   NA  II  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU  05 marca 2023 r.

1. Dzisiejsza niedziela w naszej wspólnocie wojskowej to dzień odpustu ku czci św. Kazimierza Królewicza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji. Św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów. 

Modlitwą otaczamy naszą wspólnotę wojskową, naszych sympatyków i żołnierzy Wojska Polskiego Garnizonu Biała Podlaska, funkcjonariuszy Straży Granicznej, służb mundurowych. Szczególnie prosimy naszego patrona o zakończenie wojny na Ukrainie i pokój w Europie, pamiętamy o żołnierzach, funkcjonariuszach strzegących naszej wschodniej granicy i naszego bezpieczeństwa. Główna Msza św. suma odpustowa o godz. 12.00. 

2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes pod hasłem: „Z misjonarzami budujemy Kościół” – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy dzieło misyjne Kościoła i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże. Tradycyjnie ofiary do puszek składane są przeznaczone na wsparcie dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych prowadzonych na misjach.

3.             Nabożeństwa pasyjne – wielkopostne w naszej parafii: Godzinki o Męce Pańskiej – niedziela o godz. 8.30, Gorzkie Żale – niedziela po Mszy św. o godz. 9.00 i Droga Krzyżowa – piątek po Mszy św. o godz. 17.00. 

5.  W przyszłą niedzielę na Msze św. o godz. 9.00 zapraszam młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne. 

6.    Szczególną pomocą w naszym duchowym przygotowaniu do Wielkanocy będą rekolekcje wielkopostne, które w naszym kościele rozpozna się 30 marca, a zakończą 01 kwietnia. Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Ivan Pishchyk z Ukrainy.