OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
15 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  II NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

15 stycznia 2023 r.

 

1.      Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

 

2.     We wtorek, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu. To także kolejna rocznica śmierci Sługi Bożego ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Głównym zadaniem tej wspólnoty jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

 

3.     W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa

 

4.        W sobotę, 21 I, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 I – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana w ich intencji Komunia Święta i serdeczna pamięć.

5.        Pragnę poinformować, że I komunia św. w naszej parafii w roku szkolnym 2023 / 2024 będzie 19 maja 2024 roku.

 

W tym tygodniu patronują nam:

·      17 I – św. Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i pokucie;

·      19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;

·      21 I – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym, ofiarom gwałtu,