OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
20 marca 2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

20 marca 2022 r.


1. Dobiegliśmy połowy Wielkiego Postu – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go.


2. W piątek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 17.00. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.


3. Ojciec Święty Franciszek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br., o godz. 17.00 dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Biskup polowy Wiesław Lechowicz polecił, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Ordynariacie Polowym w dniu 25 marca br. o godz. 17.00 odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jako wspólnota włączymy się w czuwanie – adorację w intencji pokoju na Ukrainie. Po Mszy św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 17.00.


4. Nabożeństwa pasyjne – wielkopostne w naszej parafii: Godzinki o Męce Pańskiej – niedziela o godz. 8.30, Gorzkie Żale – niedziela po Mszy św. o godz. 9.00 i Droga Krzyżowa – piątek po Mszy św. o godz. 17.00.


5. Szczególną pomocą w naszym duchowym przygotowaniu do Wielkanocy będą rekolekcje wielkopostne, które w naszym kościele rozpozna się 07 kwietnia, a zakończą 09 kwietnia. Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Paweł Broński z Katolickiego Radia Podlasie.


6. Zapraszam młodzież z klas 7 szkoły podstawowej z parafii wojskowej do grupy przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapisy w przyszła niedziele po Mszy św. o godz. 12.00 i w kancelarii parafialnej.


6. Po Mszach św. można nabyć Baranki Wielkanocne i Paschały jako „ Jałmużna Wielkopostna” Caritas. Ofiary przeznaczone są na pomoc między innymi Ukrainie.