OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO
08 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  NIEDZIELĘ  CHRZTU  PAŃSKIEGO

08 stycznia 2023 r.

1.      Przeżywamy dziś w Kościele Niedzielę Chrztu Pańskiego. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

2.    Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.

2.    W piątek, 13 I, na wieczorną Msze św. w szczególny sposób zapraszam członków Róży Żywego Różańca. Po zakończeniu Eucharystii odbędzie się ich comiesięczne spotkanie połączone ze wspólną modlitwą różańcową.

2.    Wizyta duszpasterska zwana „kolęda”

9 stycznia      poniedziałek

ul.  Kolejowa 16 – 18

od  godz. 16.00

10 stycznia      wtorek

ul. Kolejowa 5 A

od  godz. 16.00

11 stycznia    środa

ul. Kolejowa 5

od godz. 16.00

12  stycznia   czwartek

ul. Kolejowa 20 – 22

od  godz. 16.00

13  stycznia      piątek

ul. Lotnicza 1, 3, 5

ul.  Łukaszyńska 19

od  godz. 16.00

od  godz. 17.30

14, 21 stycznia     

Domy indywidualne

od  godz. 10.00

15, 22 stycznia       

Domy indywidualne

od godz. 14.00