OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ
12 maja 2021 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  NIEDZIELĘ  TRÓJCY  NAJŚWIĘTSZEJ

12 maja 2021 r.

1.     Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. I oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!  

2.     W poniedziałek 13 II na Msze św. o godz. 17.00 w szczególny sposób zapraszamy członków Róży Żywego Różańca. Po Mszy św. odbędzie się ich comiesięczne spotkanie połączone z modlitwą różańcową, nabożeństwem czerwcowym i wymianą tajemnic. Będziemy się modlili o pokój na Ukrainie i obfity i spokojny deszcz, o urodzaje i za kraje głodujące.

3.   W najbliższy czwartek, 16 VI, w liturgii będziemy celebrować uroczy­stość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucha­rystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyzna­niem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obec­ny.

        W dniu Bożego Ciała w naszym kościele będzie następujący porządek liturgiczny: Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 12.00.

Po Mszy św. o godz. 9.00 wyruszy procesja do czterech ołtarz. Prosimy o przygotowanie ołtarzy według zwyczaju jaki w naszej parafii istnieje.                                                   

Zapraszam także dzieci I komunijne do sypania kwiatów i uświetnienia procesji.

4.          Przez całą Oktawę Bożego Ciała po Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym procesja po kościele. Natomiast na zakończenie Oktawy, czyli tzw. „wiankowy czwartek”, 23 VI po wieczornej Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.  

5.        W ostatnim tygodniu zakończyliśmy II etap wymiany okien w kościele i na plebanii. Koszt wymiany w kościele: 32 400 zł, na plebanii 32.000 zł w sumie z innymi pracami i zakupem gazu na zimę wydaliśmy 71.000 zł. Mamy zadłużenie…..Składam serdeczne podziękowanie za wszelkiego rodzaju wsparcie parafii. Bóg zapłać.

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

·      13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Kościoła, do którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach (wspomnienie obowiązkowe);

·      14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau

·      17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb” (wspomnienie obowiązkowe).