OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
20 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA VII NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

20 lutego 2022 r.

 

1.    Dziś siódma niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wraz z całym Kościołem, abyśmy spełniali słowem i czynem to, co podoba się Bogu (kolekta mszalna). Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa będzie doświadczeniem zbawczej mocy Boga i umocnieniem na trud kolejnego tygodnia.

 

2.   We wtorek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Chrześcijanie w Rzymie już od IV wieku obchodzili pamiątkę wybrania Wiecznego Miasta na stolicę Kościoła. To dzień naszej łączności z następcą Świętego Piotra, papieżem Franciszkiem. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie, wypraszając mu Bożą pomoc i opiekę w trudzie pasterskiej posługi w Kościele.

 

3.   W przyszłą niedzielę, 27 lutego:

w naszym mieście obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w Parafii Narodzenia NMP przy ul. Brzeskiej, a następnie dalsze uroczystości przy Zakładzie Karnym.

– rozpocznie się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Modlitewną pamięcią ogarnijmy wszystkich uzależnionych od alkoholu i ich najbliższych, wypraszając im wolność od nałogu.

 

4.  Zwracam się z wielką prośbą: módlmy się o pokój na świecie, o pokój na Ukrainie, aby ustała wrogość, aby decyzje rządzących państwami  przyczyniały się do pokoju i bezpieczeństwa narodów. Niech Chrystus – Książe Pokoju oddali niebezpieczeństwo wojny i zniszczenia.

   

     W tym tygodniu patronujE nam:

·       23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.