OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIENA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ20 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  XX  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

                                                 20 sierpnia 2023 r.

 

1.        Dziś dwudziesta niedziela zwykła w roku kościelnym na Mszy św. o godz. 12.00 uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci ks. Stanisława Brzóski – Generała naczelnego Kapelana Wojsk Powstańczych 160 rocznicę Powstania Styczniowego. Fundatorami tablicy są: Ks. Krzysztof Gołębiewski, kapelan licznych organizacji społecznych, współpracuje z Ordynariatem Polowym, oraz państwo Joanna i Wiktor Cyganowie. Pani Joanna – emerytowana nauczycielka historii, współautorka książek dotyczących m.in. dziejów Mińska Mazowieckiego, pan Wiktor – oficer rezerwy WP, historyk, wydawca, współpracuje z Ordynariatem Polowym, autor książek m.in. dotyczących duszpasterstwa wojskowego. Serdecznie zapraszamy.

 

2.        We wtorek, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Modlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w Królestwie niebieskim (kolekta mszalna).

 

3.        W środę, 23 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

 

4.        We sobotę, 26 VIII, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·       24 VIII – św. Bartłomiej Apostoł (†około 70), powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu.

·      27 VIII – św. Monika (ok. 332-387), przez wiele lat modlitwy wprosiła nawrócenie swego syna, św. Augustyna.

·      28 VIII – św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;