OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
11 września 2022 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  XXIV  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

                                            11 września 2022 r.     

1.          Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni na Eucharystii. Niech moc Boga płynąca z tej tajemnicy wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.

Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

2.          W środę 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. Krzyż to znak zbawienia – znak mojej wiary, znak zbawienia i zwycięstwa.

3.          Z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europ, 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzić będziemy Dzień Modlitw za Ukrainę. Celem tego Dnia jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność
i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie chcemy pamiętać również o sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie. W naszym kościele od godziny 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś po  Mszy św. modlitwa różańcowa w tych intencjach.

4.          W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższa środa) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

5.          W sobotę, 17 IX, 83 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie, a także zamęczonych i zgładzonych na „nieludzkiej ziemi”.                                                                   Miejskie obchody rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w Kościele Narodzenia NMP przy Brzeskiej, a później dalsze uroczystości przy pomniku Sybiraków.

6.          W przyszłą niedziele 18 września będziemy przeżywali Miejskie Obchody święta Lotnictwa połączone z nadaniem nazwy ulicy 61 Lotniczego Pułku Szkolno – Bojowego.

W programie obchodów: Msza św. o godz. 12.00 w naszym kościele, złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych Lotników Podlasia, a później uroczystość przy skrzydłach – wjazd na lotnisko od ulicy Łomaskiej z koncertem Orkiestry Wojskowej.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·      13 IX – św. Jan Chryzostom, gorliwy pasterz i wspaniały kaznodzieja; barwne językowo kazania przyniosły mu popularność; nadano mu przydomek „Złotousty”;

·      16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,

·      18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny;