OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIENA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ17 września 2022 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  XXIV NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

                            17 września 2022 r.

 

 

1.      Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w roku kościelnym. Przeżywamy 84 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie, a także zamęczonych i zgładzonych na „nieludzkiej ziemi”.                                                                   

 

2.     Jutro 18 września, święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana.

 

3.    We czwartek 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.

 

W naszych modlitwach pamiętajmy o Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej z racji wspomnienia w liturgii święta ich patrona.

             

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·      20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze;

·      21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;

·      23 IX –  św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony zdolnością czytania w ludzkich sercach i bilokacją,