OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
20 września 2020 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE NA  XXV NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ 20 września 2020 r.

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie. 

2.   W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. W naszych modlitwach pamiętajmy o Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej z racji wspomnienia święta ich patrona.

3.   W przyszłą niedzielę, 27 września, w Kościele będziemy obchodzić 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz Światowy Dzień Turystyki. 

4.   W przyszła w niedzielę 27 września 2020 roku na Msze św. o godz. 12.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania z klas 8. Po Mszy św. spotkanie formacyjne. Obecność obowiązkowa. Zamykamy ostatecznie listę kandydatów

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii.

23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.