OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
13 marca 2022 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  II  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU

13 marca 2022 r.

 

1.             Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

2.             Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes pod hasłem: „Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego”  Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy dzieło misyjne Kościoła i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże. Tradycyjnie ofiary do puszek składane są przeznaczone na wsparcie dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych prowadzonych na misjach.

3.             Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem. 

4.           Nabożeństwa pasyjne – wielkopostne w naszej parafii: Godzinki o Męce Pańskiej – niedziela o godz. 8.30, Gorzkie Żale – niedziela po Mszy św. o godz. 9.00 i Droga Krzyżowa – piątek po Mszy św. o godz. 17.00.

 

W najbliższy piątek zapraszam na Drogę Krzyżową prowadzona przez uczniów Szkoły Muzycznej z muzyką i rozważaniami prowadzonymi przez młodzież.

 

5.             W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. Przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać pokój na Ukrainie, Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających