OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
05 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    NA  NIEDZIELĘ  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  05 czerwca 2022 r.

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Wspominamy dzień, kiedy na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić całemu światu orędzie zbawienia. Dziś prosimy, aby „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy” (modlitwa nad darami). Niech nas umacnia swoimi darami, abyśmy byli prawdziwymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie. 

2.        W poniedziałek, 06 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00.

3.          Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, w naszym kościele będą odprawiane codziennie po Mszy św. o godz. 17.00,  w niedzielę zaś po Mszy św. o godz. 9.00. 

4.     We czwartek, 09 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.

5.      W przyszłą niedzielę, 12 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.

6.      Przypominamy, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za tydzień. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

06 VI – Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, 

08 VI – – Święta Jadwiga (1374-1399), królowa, orędowniczka pokoju, patronka życia małżeńskiego i rodzinnego;

11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła, nazywany apostołem,