OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
22 maja 2022 r.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

NA  VI NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ

22 maja 2022 r.

 

1.        Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy w naszej parafii uroczystość I komunii św. 30 dzieci przystąpi pierwszy raz do stołu Pańskiego. Otoczmy dzieci i ich rodziców naszą modlitwą.                                                                                                                         Słowo Boże dzisiejszej ewangelii przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.

2.       W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.  

3.       We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Na prośbę papieża Benedykta XVI jest to Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach. Przez wstawiennictwo Matki Zbawiciela będziemy prosić Boga w intencji chrześcijan w Chinach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, a także aby mogli swobodnie wyznawać wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

4.       We czwartek 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Na Mszy Świętej o godz. 17.00 w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie. Mszę zakończy szczególne błogosławieństwo dla matek.

5.     Pragnę przypomnieć o obowiązku wynikającym z trzeciego przykazania kościelnego wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi:  Przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

6.        W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zaś od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.